ABOUT US    Managerial Staff    Institutional Committee

Prof.Dr. Sema Aşkın KEÇELİ
sema.keceli@kocaeli.edu.tr
Doç.Dr. Deniz Şahin
deniz.sahin@kocaeli.edu.tr
Prof.Dr. Murat Kasap
mkasap@kocaeli.edu.tr
Doç.Dr. Kürşad Sertbaş
kursad.serbas@kocaeli.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Ilgın Sade
member
ilgin.sade@kocaeli.edu.tr
Mualla Kaya
mualla.kaya@kocaeli.edu.tr

ABOUT US

EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

© Kocaeli University Social Science Institute
Kocaeli University Umuttepe Campus
41380, Kocaeli, Türkiye
Phone: +90 (262) 303 17 52 / Faximile: +90 (262) 303 17 53