ABOUT US    Managerial Staff    Institutional Council

Prof.Dr. Sema Aşkın KEÇELİ
sema.keceli@kocaeli.edu.tr
Doç.Dr. Deniz Şahin
deniz.sahin@kocaeli.edu.tr
Prof.Dr. Tuncay Çolak
tuncayc@kocaeli.edu.tr
Doç.Dr. Şahika Gülen Şişmanlar
ssismanlar@kocaeli.edu.tr
Prof.Dr. Mustafa YILDIZ
mustafa.yildiz@kocaeli.edu.tr
Prof.Dr. Fethiye Kolaylı
fkolayli@kocaeli.edu.tr
Prof.Dr. Fatma Süreyya Ceylan
csureyya@kocaeli.edu.tr
Prof.Dr. M.Doğan Gülkaç
mdgulkac@kocaeli.edu.tr
Prof.Dr. Güner Ulak
guner.ulak@kocaeli.edu.tr
Prof.Dr. Nermin Ersoy
nersoy@kocaeli.edu.tr
Prof.Dr. Nigar Dursun
nigard@kocaeli.edu.tr
Prof.Dr. Nurbay Ateş
nates@kocaeli.edu.tr
Prof.Dr. Çiğdem Çağlayan
ccaglayan@kocaeli.edu.tr
Öğr.Gör. Ayşe Dudu Kılınç
@kocaeli.edu.tr
Prof.Dr. Hale Maral Kır
halemaral@kocaeli.edu.tr
Doç.Dr. Kürşad Sertbaş
kursad.serbas@kocaeli.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Kader Mert
@kocaeli.edu.tr
Doç.Dr. Şahika Gülen Şişmanlar
ssismanlar@kocaeli.edu.tr
Doç.Dr. Yusufhan Yazır
yusufhan.yazir@kocaeli.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Ayla Ergin
ayla.ergn@kocaeli.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Naci Cine
naci.cine@kocaeli.edu.tr
Mualla Kaya
mualla.kaya@kocaeli.edu.tr

ABOUT US

EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

© Kocaeli University Social Science Institute
Kocaeli University Umuttepe Campus
41380, Kocaeli, Türkiye
Phone: +90 (262) 303 17 52 / Faximile: +90 (262) 303 17 53