LAW & REGULATIONS    Order & Regulations

 • 16 Ekim 2016 Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği
 • Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 28/5/2015 tarihli ve 29369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  LAW AND REGULATIONS

  EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

  © Kocaeli University Social Science Institute
  Kocaeli University Umuttepe Campus
  41380, Kocaeli, Türkiye
  Phone: +90 (262) 303 17 52 / Faximile: +90 (262) 303 17 53