Farmakoloji

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 1995 yılında kurulmuş olup, 2007 yılı itibarıyla 4 Profesör ve 1 Yardımcı Doçent Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. Bugüne kadar Anabilim Dalında 6 yüksek lisans, 2 doktora ve 1 uzmanlık tezi tamamlanmış olup 3 doktora ve 2 uzmanlık tezi tamamlanmak üzeredir. . Anabilim Dalında in-vivo ve in-vitro araştırmalar yapılabilen 2 laboratuvar bulunmaktadır. Farmakoloji eğitiminin çağdaş eğitim ve bilim ölçülerine uygun olarak yaşama geçirilmesi ve sürekli geliştirilmesi ilkesine dayanarak amacımız temel ve farmakolojik araştırmaları tasarlayacak, yürütecek, sonuçları yorumlayıp sunarak evrensel bilime katkıda sunacak; ülkenin ve toplumun farmakoloji alanındaki gereksinimlerine yönelik bilgi alışverişinde bulunacak; bilgi beceri ve tutumlarla donatılmış; yaşam boyu kendi kendine öğrenmenin önemini kavrayan; insan ilişkilerinde doğru,dürüst,ve tutarlı davranışlar sergileyen bilim insanları yetiştirmektir. Anabilim Dalında Tıp Fakültesine yönelik mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitim programları uygulanmaktadır. Tıp Fakültesi’nde Dönem II, Dönem III öğrencilerine Tıbbi Farmakoloji; Dönem IV öğrencilerine Klinik Farmakoloji ve Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Ebelik öğrencilerine de Farmakoloji dersi verilmektedir. Ayrıca kentte hekimlere, eczacılara, diş hekimlerine ve diğer meslek kuruluşlarına, bazı sivil toplum örgütlerine talepleri karşılığında ilaç ve sağlık danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

Anabilim Dalı ve Programlarla İlgili Duyuru ve Haberler

    Güncel Kayıt Bulunmamaktadır

Programlar

Farmakoloji

İletişim:
SagBil SagBil
Tel: 0 262

EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

© Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
Tıp Fakültesi Hastanesi Binası Kat:3 M Blok
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 73 53 / 303 87 40 / Belgegeçer: +90 (262) 303 75 10