Eğitim & Öğretim      Genel Bilgiler

ASKERLİK İŞLEMLERİ

 

 

YÜKSEK LİSANS ÖGRENCİLERİ'NİN ASKERLİK İŞLEMLERİ

1.1111 Sayılı Askerlik Kanunu'na göre; Yüksek Lisans programına kayıt yaptıran öğrencinin sevk tehir işlemi, öğrencinin yazılı başvurusu üzerine yapılır. Yazılı başvuru yapmayan öğrencinin sevk tehir işlemi yapılmaz.

2. Özel öğrencilerin sevk tehir işlemi yapılmaz.

3.Yüksek Lisans programına kayıtlı olan ve 34 yaşından gün alan öğrencinin sevk tehir işlemi yapılmaz.

4.Öğrencinin yazılı başvurusu üzerine askere sevkinin tehir edilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığı'na veya Askerlik Şubelerinin bağlı bulunduğu Askerlik Dairesi Başkanlığı'na enstitü tarafından sevk tehiri teklifi yapılır. Telkif yapılırken yönetmelik çerçevesinde programın normal süresi dikkate alınır.

5.Lisansüstü öğrenimin, sevk tehir süresi içerisinde bitmemesi durumunda, öğrencilerin, daha önce yapılan sevk tehir süresinin bitimine bir ay kala ilgili Askerlik Dairesi Başkanlığı'nda bulunacak şekilde Enstitüye yazılı başvuruda bulunmaları gerekir.

6.Öğrencinin herhangi bir nedenle üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda (mezuniyet, kayıt sildirme, kayda gelmeme, başarısızlık, disiplin nedeniyle uzaklaştırma cezası vb.) yasa gereği ilişik kesilme tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde durumları ilgili Askerlik Dairesi Başkanlığı'na bildirilerek sevk tehirinin iptali istenir. Sevk tehir işlemleri ilgili Askerlik Dairesi Başkanlığı'nca iptal edilir. Sevk tehirinin iptali durumunda öğrenciye ayrıca tebliğ yapılmaz.

7.İzin alan (kayıt donduran) öğrencilerin sevk tehirleri iptal edilmez. izin süreleri öğrencinin yazılı başvurusu durumunda sevk tehir süresine eklenebilir. İzin alan öğrencilerin sevk tehiri iptali ancak öğrencilerin Askere gideceğini yazılı olarak bildirmesi üzerine yapılmaktadır.

ASKERLİK SEVK TEHİRİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

l.Askerlik tecil isteminizi bildiren bir dilekçe.

2.Askerlik subesinden alınan askerlik karar belgesinin aslı.

Sevk Tehirinin bitimi olan tarihten sonra uzatma ve ek süre alan öğrenciler sevk tehirinin bitiminden en az iki ay önce aynı evraklarla yeniden aynı işlemi yapacaklardır. Daha geç başvuran öğrenciler bakaya olayına tabi tutulacaklarından Enstitümüze başvuruda bulunsalar dahi bakaya kalacaklardır.

Bakaya suçundan mahkemeye sevk edilen öğrenciler askerlik şubelerine başvurarak (önce muhit karakollarından) çağrı gelip gelmediğini öğrenmelidirler. Bir an evvel soruşturmanızın bitmesi ve bu kararı almanız için sıkı ve kesin takip yararınızadır. Daha sonra mahkeme beraat karan ile tekrar aynı belgeleri tamamlayarak aynı işlemi yaptırmalısınız. Bir kez mahkemeden beraat eden öğrencinin ikinci bir hakkı olmayacağından işlemlerini zamanında ve eksiksiz yapması kendisi için yararlıdır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

© Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
Tıp Fakültesi Hastanesi Binası Kat:3 M Blok
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 73 53 / 303 87 40 / Belgegeçer: +90 (262) 303 75 10