HAKKIMIZDA    Hakkımızda

Sağlık Bilimleri Enstitü Haziran 1994 tarihinde 2547 sayılı yasayla ilişkili Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği uyarınca kurulmuştur. 1995-1996 Eğitim Öğretim yılında, yedisi Tıp Fakültesi ve biri de Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ na bağlı olan toplam sekiz anabilim dalı ile lisansüstü eğitimine başlamıştır. Şu anda Enstitüde lisansüstü programı veren 23 anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dallarına bağlı 24 yüksek lisans ve 13 doktora programı ile nitelikli bir eğitim verilmektedir. Değişik konularda araştırma olanakları sağlanarak geleceğin bilimsel gerekliliklerini karşılayacak düzeyde bilim insanı yetiştirilmektedir. 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı itibariyle 166 yüksek lisans (Tezli / Tezsiz) ve 85 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 251 öğrenci öğrenimine devam etmektedir. Her yıl 40 yeni öğrencinin kayıt yaptırması beklenmektedir. Enstitü diğer bilimsel kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmayı sürdürmektedir.

EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

© Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
Tıp Fakültesi Hastanesi Binası Kat:3 M Blok
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 73 53 / 303 87 40 / Belgegeçer: +90 (262) 303 75 10