MEVZUAT    Yönetmelik ve Kararnameler

 • 16 Ekim 2016 Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği
 • Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 28/5/2015 tarihli ve 29369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  MEVZUAT

  EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

  © Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
  Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
  Tıp Fakültesi Hastanesi Binası Kat:3 M Blok
  41380, Kocaeli
  Tel: +90 (262) 303 73 53 / 303 87 40 / Belgegeçer: +90 (262) 303 75 10