AMAÇ

Tarihsel ve toplumsal bağlamıyla toplum sağlığını ve halk sağlığı hemşireliğini etkileyen belirleyici ve kolaylaştırıcı faktörleri bilmek ,ve toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, hastalıklardan korunma, tedavi ve rehabilitasyonu için birinci basamak sağlık hizmetleri düzeyindehalk sağlığı hemşireliğinin işlevlerinin, görev ve sorumluluklarının bilgisini, becerisini ve davranışını kazandırabilmektir.

MİSYON

Bilimsel yöntemi kullanabilen, toplum sağlığı ve toplum sağlığı hemşireliğini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen konularda bilimsel araştırma yürütebilen, toplumun ve bireyin sağlık durumunun belirlenmesinde toplumsal etkeni tanıyabilen ve değerlendirebilen, tarihsel ve toplumsal bağlamıyla ekonomik politikalar, sağlık politikaları ve hemşirelik arasındaki ilişkileri kurabilen, dünyadaki ve Türkiye'deki mevcut sağlık politikalarını bilebilen, izleyebilen ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilen, birinci basamak düzeyinde halk sağlığı hemşirelik hizmetlerini yürütebilen halk sağlığı hemşiresi yetiştirmektir.

VİZYON
Türkiye'de sağlık politikalarını bilebilen ve izleyebilen, toplumun ve sağlık çalışanlarının sağlığını olumsuz etkileyen sağlık politikalarına yönelik doğru bir tutum geliştirebilen,
Örgütlenmenin önemini bilen ve bunun için gereğinde hemşirelere danışmanlık ve rehberlik edebilen,
Birinci basamak sağlık hizmetlerinde halk sağlığı hemşireliği uygulamalarını yerine getirebilen,
Sistematik ve eleştirel düşünebilen, bilimsel yöntemi kullanabilen halk sağlığı hemşireleri yetiştirmektir
ÖĞRETİM ÜYELERİ
Doç.Dr. Özlem ÖZKAN