Anatomi Anabilim Dalı

Anatomi bilinen en eski tıp bilimidir. İnsan anatomisi, insan vücudunun normal şekil ve yapısını inceleyen, diğer tıp bilim dallarının da temelini oluşturan bir bilim dalıdır. Önceleri anatomi, sadece ölü anatomisi anlamında kullanılırken ve öğretimi sadece kadavraya dayanırken, günümüzdeki teknolojik gelişmelere bağlı olarak klinik anatomi, cerrahi anatomi, radyolojik anatomi, kineziyoloji, biyomekanik ve yüzeyel anatomi dallarının ortaya çıkışı ile canlı insan vücudu ile bütünlük sağlamıştır.

İnsan anatomisi vücudu oluşturan birçok yapıyı ve bu yapıların birbirleri ile olan ilişkilerini inceler. Anatomi çalışmaları gross anatomi ve disseksiyondan en son yapı olan mikroskobik ve ultramikroskopik yapıya kadar birçok alt uzmanlık alanlarını içerir. Bölümümüzde, insan vücudunu ayrı ayrı bölümler halinde inceleyen ve hekimlik için daha uygun olan topografik anatomi kullanılmaktadır. Bu bakış açısıyla, kadavra ve maket çalışmalarının yanında bilgisayar destekli teorik dersler verilmektedir. Anabilim Dalımız tarafından, Tıp Fakültesi Dönem I ve Dönem II’de Anatomi dersleri, Diş hekimliği Fakültesi’nde Genel Anatomi ve Baş-Boyun Anatomisi, Sağlık YO, Hemşirelik ve Ebelik Bölümlerinde Anatomi, Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Lisans’ta Anatomi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora’da Anatomi dersleri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora’da Anatomi dersleri, Köseköy Meslek Yüksek Okulu Biyomedikal Cihaz Teknolojileri bölümünde Anatomi Dersi ve Yahyakaptan İş-Uğraşı Terapisi Meslek Yüksek Okulu’nun Anatomi ve Nöroanatomi derslerinde teorik ve pratik eğitim verilmektedir. Bölümümüzdeki, kinezyoloji üzerine çalışma yapan grubumuz anatomik araştırmaların yanısıra uluslararası çalışmalar da ortaya koymaktadır. Anabilim Dalımızda akademik personel olarak, 2018 yılı itibariyle 2 Profesör, 5 ÖYP Araştırma Görevlisi, 1 TUS asistanı ve 1 50d kadrolu Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Araştırma görevlileri dahil 15 Doktora öğrencisi ve 13 Yüksek Lisans öğrencisi Anabilim Dalımızda eğitim görmektedir.

Adı Soyadı E-posta Dahili Akademik CV
Prof.Dr.Tuncay ÇOLAK tuncayc@kocaeli.edu.tr 0262 303 72 51 Ayrıntılı Bilgi
Prof.Dr.Belgin BAMAÇ belgin@kocaeli.edu.tr 0262 303 70 45 Ayrıntılı Bilgi
Yrd.Doç.Dr.Ayla TEKİN ORHA @kocaeli.edu.tr

Tarihçe
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, 1995 yılında Prof.Dr.Aydın ÖZBEK tarafından kurulmuş ve Prof.Dr.Tuncay ÇOLAK’ın Anabilim Dalı başkanlığında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir.

Misyonumuz;
Anatomiyle ilgili her alanda, yeterli donanıma ve günümüzün bilimsel şartlarının gerektirdiği özelliklere sahip, bilim uzmanlarını yetiştirmek, tıp Fakültesinin, toplum odaklı sağlık hizmeti sunma becerisine ve evrensel değerlere sahip, kendini geliştirebilen yetkin hekimler yetiştirme misyonuna uygun faaliyette bulunmak, gerek Anatomi ile, gerekse de yakın ilişkide olduğu diğer bilim dallarıyla ilgili, evrensel bilime katkıda bulunan araştırmalar yapmak, genellikle statik bir bilim dalı olarak algılanan Anatomi’ ye, dinamik bir bakış açısı getirmek, akademik olarak Anatomi'ye hakim bilim insanı yetiştirmek, Anatomi alanında ve Kinesiyoloji alanında referans merkezi olmak, Anatomi bilgisine ihtiyaç duyan her paydaşımıza, güncel, evrensel, güvenli ve detaylı bilgileri sunmaktır.

Vizyonumuz;

  • Genel Anatomi bilgisine sahip konusunda yetkin akademisyenliğe uygun etik değerlere saygılı kişiler yetiştirmek,
  • yakın bir gelecekte Anatomiyle ilgili alt dallardan birinde, örneğin Kinesiyoloji alanında sadece ülkemizde değil, dünyada da referans merkezi haline gelmek,
  • alanında bölgesel ve evrensel saygınlık kazanacak derecede bilimsel ve teknolojik altyapıya sahip olmak ve bu doğrultuda öğrenci yetiştirmektir.

Mezun Edilen ve Mevcut Öğrenciler
Anatomi Anabilim Dalımız kurulduğundan beri 8 yüksek lisans ve 3 doktora öğrencisi mezun etmiştir. Ayrıca 13 yüksek lisans ve 15 doktora öğrencimiz eğitimlerini almaya devam etmektedir.

Mevcut Araştırma Olanakları
Anatomi laboratuvarımızda 1 adet formaldehitli, 1 adet plastine, 1 adet fresh kadavra, birçok piyes(organ), kemik ve maket bulunmaktadır. Havadaki formaldehit yoğunluğunu ppm düzeyinde ölçen elektronik bir cihaz bulunmaktadır. Bu cihazla araştırmalar yapılmaktadır. Deney hayvanları dış ortam havasından izole edebilmek için bir kafes ve kafa travması oluşturma cihazı da mevcuttur. Bu cihazla araştırmalar yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.

Araştırma Konuları ve Projeler
Sinir ileti hızı çalışmaları
Kafa travmasının etkileri
Sporda Anatomi çalışmaları Kinesyoloji ve Biyomekanik çalışmalar Formaldehitin yan etkileri
Deney hayvanları üzerine çalışmalar Antropometrik çalışmalar
Anatomi eğitim ve öğretimi ile ilgil çalışmalar

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors