Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans (M.Sc.),Sporda Performans ve Kondisyon Yüksek Lisans (M.Sc.), ve Spor Bilimleri Doktora (Ph.D.) programları ile öğrencilerin multidispliner bir yapı içerisnde eğitim alabilmelerini hedeflemektedir.

Anabilimdalının genel olarak hedefi, Öğrencilerin lisansüstü eğitimleri süresince, Beden eğitimi ve spor alanı ile ilgili konuları analiz edebilme, araştırma yapma, öngörüde bulunma ve doğru karar alma süreçleri için bilgi ve becerileri aktarmaktır.

Sporbilimleri alanına özgün efektif sistemlerin tasarlanması, nitelikli insan gücü yetiştirilmesi, spor teknolojisi olanaklarının geliştirilmesi ve tanıtılması, ülke sporunun ve spor kültürünün gelişmesini amaçlanmaktadır. Ayrıca insan metabolizmasının yapısını ve işleyişini bilen, performans geliştirme süreçlerinde sistematik planlamalar yapabilen, spor yönetimi ve Spor eğitimi alanında stratejiler geliştirebilen ve değerlendirmeler yapabilen bilim insanı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Adı Soyadı E-posta Dahili Akademik CV
Doç. Dr. Kürşad SERTBAŞ kursad.sertbas@kocaeli.edu.tr 0262 303 36 66 Ayrıntılı Bilgi
Doç. Dr. Serap ÇOLAK serap.colak@kocaeli.edu.tr 0262 303 36 57 Ayrıntılı Bilgi
Doç. Dr. Bergün MERİÇ BİNGÜL bergunm@kocaeli.edu.tr 0262 303 36 58 Ayrıntılı Bilgi
Doç. Dr. Menşure AYDIN mensure@kocaeli.edu.tr 0262 303 36 60 Ayrıntılı Bilgi
Doç. Dr. Elif KARAGÜN ekaragun@kocaeli.edu.tr 0262 303 36 68 Ayrıntılı Bilgi
Doç. Dr. Betül BAYAZIT betul.bayazit@kocaeli.edu.tr 0262 303 36 10 Ayrıntılı Bilgi
Doç. Dr. Levent ATALI levent.atali@kocaeli.edu.tr 0262 303 36 36 Ayrıntılı Bilgi
Doç. Dr. Zekiye BAŞARAN zekiye.basaran@kocaeli.edu.tr 0262 303 36 33 Ayrıntılı Bilgi
Yrd. Doç. Dr.Gazanfer Kemal GÜL gazanfergul@kocaeli.edu.tr 0262 303 36 14 Ayrıntılı Bilgi
Yrd. Doç. Dr. Özlem KESKİN ozlem.yenigun@kocaeli.edu.tr 0262 303 36 62 Ayrıntılı Bilgi

Tarihçe
Anabilim dalımız 1995 yılında Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitime başlanmıştır.

  • 1995 yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksek lisans programı,
  • 2000 yılında Spor bilimleri Doktora programı,
  • 2010 yılında Sporda Performans ve Kondisyon Yüksek lisans programı faaliyete başlamıştır.

Misyonumuz;
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı olarak evrensel değerler ışığında, spor bilimlerinde teknoloji ve innovasyon birikiminden yararlanarak bu alanda üstün niteliklli, araştırma, eğitim ve hizmet sektöründeki üretimini toplum yararına sunmayı bir görev olarak kabul etmekteyiz.

Vizyonumuz;
Ulusal ve uluslararası ortamlarda bu anabilim dalında öğrenim görmekten övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve yaratıcılıkla bu alanda kullanılabilir gelişmeleri hedefleyen düzeye çıkmayı katkıda bulunacak lider bir yapı olmaktır.

Mevcut Öğrenciler

Sporda Performans ve Kondisyon Bölümü
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Y.Lisans-Ders 19 3 22
Y.Lisans-Tez 12 2 14
Artık Yıl 0 0 0
BölümToplam 31 5 36

Beden Eğitimi ve Spor YL
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Y.Lisans-Ders 25 17 42
Y.Lisans-Tez 13 7 20
Artık Yıl 3 1 4
BölümToplam 41 25 66

Spor Bilimleri Doktora
Sınıflar Erkek Kız Toplam
Doktora-Ders 5 4 9
Doktora-Tez 4 4 8
Artık Yıl 6 2 8
BölümToplam 15 10 25

Mevcut Araştırma Olanakları
KOU - Spor Bilimleri Fakültesi Bünyesinde Bulunan Araştırma Merkezi Mevcut Olanakları Kullanılmaktadır (Laboratuvar Derslik vs):

  • Egzersiz Fizyolojisi
  • Kinatropometri Laboratuvarı
  • Biyomekanik Laboratuvarı
  • İzokinetik Değerlendirme Laboratuvarı

Araştırma Konuları ve Projeler
Antrenman ve Hareket Bilimleri, Psiko-Sosyal Alanlar, Spor Yönetimi, Rekreasyon ile ilgili konularda araştırma yapmak ve projelendirmek.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors