Biyokimya Anabilim Dalı

2016 yılında Prof. Dr. Hale Maral Kır anabilim dalı başkanlığına görevlendirilmiştir. Biyokimya Anabilim dalı halen 2 profesör, 1 yardımcı doçent, 3 doktora ve 4 yüksek lisans öğrencisiyle biyokimya dersleri, öğrenci pratikleri, lisansüstü eğitimi ve çeşitli konularda moleküler çalışmalarla hizmet vermektedir.

Hizmete başladığı günden itibaren rutin ve acil biyokimya laboratuvar hizmetleri hastalara sunulmaktadır. Hastanemiz Merkez laboratuvarı bünyesinde bulunan Biyokimya laboratuvarda rutin ve acil biyokimya tetkikleri, koagülasyon tetkikleri, hormon, vitamin, ilaç düzeyleri, rutin idrar vs. tetkikleri çalışılmaktadır. Anabilim dalı laboratuvarımızda kendi projelerimizin yanı sıra fakültemiz ve üniversitemizin diğer bölümlerinin araştırmalarına ve tez çalışmalarına da katkı sağlanmaktadır.

Adı Soyadı E-posta Dahili Akademik CV
Prof. Dr. Hale Maral Kır halemaral@kocaeli.edu.tr 0262 303 72 57 Ayrıntılı Bilgi
Prof. Dr. Meltem Özlen Dillioğlugil meltem.ozden@kocaeli.edu.tr 0262 303 72 58 Ayrıntılı Bilgi
Doç.Dr. Fatma Ceyla Eraldemir ceyla.eraldemir@kocaeli.edu.tr 0262 303 72 56 Ayrıntılı Bilgi
Dr.Öğr.Üyesi Berrin ÖZTAŞ berrin.oztas@kocaeli.edu.tr 0262 303 72 56 Ayrıntılı Bilgi

2016 yılından günümüze Prof. Dr. Hale Maral Kır’ın anabilim dalı başkanlığı görevini yürüttüğü, Biyokimya Anabilim dalı halen 2 profesör, 1 doçent, 1 doktor öğretim üyesi, 2 araştırma görevlisi doktor ile biyokimya dersleri, öğrenci pratikleri, lisansüstü eğitimi ve çeşitli konularda moleküler çalışmalarla hizmet vermektedir. Hizmete başladığı günden itibaren rutin ve acil biyokimya laboratuvar hizmetleri hastalara sunulmaktadır. Hastanemiz Merkez laboratuvarı bünyesinde bulunan Biyokimya laboratuvarda rutin ve acil biyokimya tetkikleri, koagülasyon tetkikleri, hormon, vitamin, ilaç düzeyleri, rutin idrar vs. tetkikleri çalışılmaktadır. Anabilim dalı laboratuvarımızda kendi projelerimizin yanı sıra fakültemiz ve üniversitemizin diğer bölümlerinin araştırmalarına ve tez çalışmalarına da katkı sağlanmaktadır.

Tarihçe
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 1995-1996 yılında kurulmuştur. Bu dönemde Biyokimya anabilim dalı iki öğretim üyesi ile kurulmuş olup, 1. ve 2. sınıf biyokimya dersleri ve pratikleri anabilim dalı tarafından verilmiş ve beş yüksek lisans ve bir ihtisas öğrencisi ile lisansüstü ve uzmanlık eğitimlerine başlamıştır.

Misyonumuz - Vizyonumuz
Kuruluşundan bugüne kadar amacı;

  • Ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarını dikkate alarak, lisansüstü ve uzmanlık öğrencileri ile evrensel düzeyde bilime katkıda bulunan araştırmalar yapmak,
  • Hekim ve uzman adaylarına çağdaş teorik bilgiler yanında modern laboratuvar becerilerini kazandırmak,
  • Çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında iyi hekim yetiştirmek için öğrenci ve asistan eğitimi vermek,
  • Tanı ve tedavi için gerekli olan laboratuvar hizmetlerini yapmak.
  • Tıbbi Biyokimya alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir bölüm olmaktır.
Tıbbi Biyokimya alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir bölüm olmaktır.

Eğitim:

Anabilim Dalımız tarafından Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine Biyokimya ve Klinik Biyokimya konularında lisans ve lisansüstü düzeyinde teorik ve pratik eğitim verilmektedir. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak 3 yüksek lisans ve 2 doktora öğrencisine lisansüstü eğitim verilmeye devam edilmektedir. Bugüne kadar anabilim dalında 2 doktora, 8 yüksek lisans ve 12 uzmanlık tezi tamamlanmıştır. Anabilim dalında mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programları devam etmektedir. Diğer taraftan tamamlanmış ve devam etmekte olan çeşitli projeler mevcuttur. Bu araştırmaların büyük bir kısmı ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlamıştır.

Mevcut Araştırma Olanakları

Anabilim Dalımız, Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitimi alan öğrencilerin tezleri ile asistanların ve öğretim üyelerinin bilimsel projeleri ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.

Anabilim Dalımız ilgisinde yürütülen bilimsel projelerinden elde edilen bilimsel veriler ulusal/uluslararası kongrelerde sözel ya da poster olarak sunulmakta ve elde edilen veriler makale olarak ilgili dergilerde yayınlanmaktadır.

Diğer anabilim/bilim dalları ile multidisipliner işbirliği içinde hem kemdi laboratuarımız hem de fakülte ve üniversitemiz bünyesinde bulunan çeşitli laboratuvarlarda (Merkez Lab, KABİ vs.) birçok araştırma projesi yürütülmekte ve yeni projeler oluşturulmaktadır.

Araştırma Konuları ve Projeler

Vücut sıvıları ve doku düzeyinde hem insan hem de hayvan çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda hem sağlıklı hem de patolojik durumlarda, oksidatif stres, nitrik oksit, tümör belirteçleri, doku belirteçleri ve diğer konular çalışılmaktadır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors