Ebelik Anabilim Dalı

Bu program öğrenciye ebelik alanında kuramsal ve uygulamalı olarak edindiği uzmanlık bilgileri ile diğer bilimsel bilgiler ile birleştirerek, ülkemizdeki/ dünyadaki ebelik, anne, yenidoğan , kadın sağlığı ve sorunlarına duyarlı, alanına özgü bilimsel araştırma yapabilen ve bu araştırmaları kullanabilen uzman ebe ve akademisyen yetiştirmektir.

Adı Soyadı E-posta Dahili Akademik CV
Doç. Dr. Ayla Ergin ergina@kocaeli.edu.tr 0262 303 78 06 Ayrıntılı Bilgi
Prof. Dr. Nermin Ersoy nersoy@kocaeli.edu.tr 0262 303 72 22 Ayrıntılı Bilgi
Doç. Dr. Ayla Günlemez ayla.gunlemez@kocaeli.edu.tr 0262 303 85 80 Ayrıntılı Bilgi
Prof. Dr. Gönül Balkır gonul.balkir@kocaeli.edu.tr 0262 303 26 14 Ayrıntılı Bilgi
Doç. Dr. Canan Baydemir canan.baydemir@kocaeli.edu.tr 0262 303 79 15 Ayrıntılı Bilgi
Yard. Doç. Dr. Rahime Aydın Er raay@kocaeli.edu.tr 0262 303 78 11 Ayrıntılı Bilgi
Yard. Doç. Dr. Kader Mert kgurbuz@kocaeli.edu.tr 0262 303 78 08 Ayrıntılı Bilgi

2015 -2016 Eğitim Öğretim yılı bahar döneminde program açılmış olup, ilk 5 öğrenci daha sonraki dönemde de 3 öğrenci alınmış olup, toplam 8 öğrenci tez öğrencisi ile program devam etmektedir.

Ebelik alanındaki bilgiler ile, diğer bilimsel bilgileri birleştirerek, ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki kadın, anne ve çocuk sağlığının farkına vararak profesyonel ebeliğin gelişimi için öğrendiği yeni bilgileri analiz ve sentez ederek uygulayan, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren uzman ebeler/akademisyenler yetiştirmektir.

Misyonumuz;
Bilimsel gelişmelere dayalı olarak toplumun sağlık gereksinimlerini yanıt vermek için, etik değerlere duyarlı, doğru iletişim becerilerine sahip, değişim yaratabilen, insan haklarına saygılı, otonomi sahibi, mesleki rol ve sorumluluklarının bilincinde ebelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu için yönetim aktivitelerini kullanabilen, yeni teknoloji ve gelişmeleri takip edebilen, ebelik ya da ebelik bakımı ile ilgili alanda bilimsel bir araştırma yapabilen lisansüstü düzeyde ebeler yetiştirmektir.

Vizyonumuz;
Ebeliğin, eğitim, araştırma ve yönetim alanında tercih edilebilirliliğini yükseltmek ve ebelikte yüksek lisans eğitiminde öncü konuma gelmektir.

Mevcut Öğrenciler

Adı Soyadı Danışman Öğretmi Üyesi Çalışma Alanı
Nazmiye Yıldırım Doç.Dr.Ayla Ergin Yenidoğan ve Kilo Kaybının Değerlendirilmesi
Gülten Sakallı Doç.Dr.Ayla Ergin Emzirme Desteği
Aslıhan Sevinç̧ Doç.Dr.Ayla Ergin Ebelik ve Empati
Gülennur Suar Yard. Doç. Dr. Kader Mert Emzirme ve Normal Doğum
Pınar Mallı Doç.Dr.Ayla Ergin Konu araştırmaya devam ediliyor.
Suzi Özdemir Yard. Doç. Dr. Rahime Aydın Er Ebelikte Etik Eğitim
Figen Başkan Birinci Yard. Doç. Dr. Rahime Aydın Er Konu araştırmaya devam ediliyor.
Ayşe Taşkın Yard. Doç. Dr. Rahime Aydın Er Konu araştırmaya devam ediliyor.

Mevcut Araştırma Olanakları

Ebelik Anabilimdalı dersleri Umuttepe Kampüsünde Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesinde verilmektedir. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ne konum itibari ile çok yakındır. Ayrıca Kocaeli il merkezinde 4 adet kadın hastalıkları ve doğum ünitesi olan hastane (Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, İzmit Kadın ve Doğum Hastalıkları Hastanesi, Derince Araştırma ve Uygulama Hastanesi, T.C Kamu Hastaneleri Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi) ve 1 Üreme Sağlığı merkezi bulunmaktadır. Bölümün alt yapı ve laboratuar imkanları şöyledir: Fakültede , 12 adet derslik bulunmaktadır. Dersliklerin tümünde bilgisayar ve projektör mevcuttur. Öğrencilerin laboratuar uygulamaları için bir beceri laboratuarı vardır. Beceri laboratuarlarında temel hemşirelik/ebelik uygulamalarına (enjeksiyon yapma, vücut boşluklarına katater ve tüp uygulama vb.) imkan veren 4 adet yetişkin maket, doğum maketleri, bimanuel muayene maketleri, epizyotomi maketi, yeni doğan bakım ve uygulama maketleri, 1 adet jinekolojk muayene masası, 2 adet doğum topu, elektronik doppler, kalp ve solunum masajı yapılabilen kardiyo-pulmoner resusitasyon maketi, anatomi maketi, iskelet, tansiyon aletleri, gebelik ve doğuma ait eğitim ve öğretim materyalleri (afiş), baskül, ev ziyaretleri için çantalar, egzersiz amaçlı minderler vb. araç-gereçler bulunmaktadır. Ebelik öğrencilerinin yararlanabileceği Tıp Fakültesi hastanesinin kütüphanesi ve ayrıca üniversiteye ait merkezi kütüphane, kafeterya, konferans ve toplantı salonları bulunmaktadır.

Ayrıca program yürütücü öğretim üyesi, Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Tıp Fakültesi Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kadın STK'lar ile yoğun işbirliği içinde olup, ortak projeler ve çalışmalar yürütmektedir.

Ebelik yüksek lisans program yürütücüsü öğretim elemanı tarafından adet BAP projesi tamamlanmıştır ve ayrıca 1 adet 2015 yılı Kasım ayında tamamlanmış olan AB projesinde de bölge sorumlusu olarak aktif görev almıştır.

Araştırma Konuları ve Projeler
Toplumsal Cinsiyet, Perinatoloji, Kadın ve Şiddet, Doğumda Non- Farmakolojik Yaklaşımlar, Ebelik, Ebelik ve Etik.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors