Farmakoloji Anabilim Dalı

ocaeli Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı 1995 yılında kurulmuş olup, 2018 yılı itibarıyla 4 Profesör ve 3 Doçent Öğretim Üyesi ile faaliyet göstermektedir. Anabilim Dalında Tıp Fakültesine yönelik mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitim programları uygulanmaktadır. Tıp Fakültesi’nde Dönem II, Dönem III öğrencilerine Tıbbi Farmakoloji; Dönem VI öğrencilerine Rasyonel Farmakoterapi Kursu, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine Temel Tıbbi Farmakoloji konuları, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Ebelik öğrencilerine mesleklerine uygun şekilde planlanmış Temel Tıbbi Farmakoloji dersleri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine Temel Farmakoloji dersleri verilmektedir. Ayrıca kentte hekimlere, eczacılara, diş hekimlerine ve diğer meslek kuruluşlarına, bazı sivil toplum örgütlerine talepleri karşılığında ilaç ve sağlık danışmanlığı hizmeti verilmektedir. Anabilim Dalında in-vivo ve in-vitro araştırmalar yapılabilen 2 ayrı laboratuvar bulunmaktadır.

Adı Soyadı E-posta Dahili Akademik CV
Prof. Dr. Güner ULAK gulak@kocaeli.edu.tr 0262 303 74 66 Ayrıntılı Bilgi
Prof. Dr. Tijen UTKAN tutkan@kocaeli.edu.tr 0262 303 74 60 Ayrıntılı Bilgi
Prof. Dr. Bekir Faruk ERDEN berden@kocaeli.edu.tr 0262 303 74 65 Ayrıntılı Bilgi
Prof. Dr. Firuzan YILDIZ AKAR firuzan@kocaeli.edu.tr 0262 303 74 64 Ayrıntılı Bilgi
Doç. Dr. İpek KOMSUOĞLU ÇELİKYURT ipek.komsuouglu@kocaeli.edu.tr 0262 303 74 57 Ayrıntılı Bilgi
Doç. Dr. Oğuz MUTLU oguz.mutlu@kocaeli.edu.tr 0262 303 72 50 Ayrıntılı Bilgi
Doç. Dr. Semil Selcen GÖÇMEZ selcen.gocmez@kocaeli.edu.tr 0262 303 74 59 Ayrıntılı Bilgi

Misyonumuz - Vizyonumuz
Farmakoloji eğitiminin çağdaş eğitim ve bilim ölçülerine uygun olarak yaşama geçirilmesi ve sürekli geliştirilmesi ilkesine dayanarak amacımız temel ve farmakolojik araştırmaları tasarlayacak, yürütecek, sonuçları yorumlayıp sunarak evrensel bilime katkıda sunacak; ülkenin ve toplumun farmakoloji alanındaki gereksinimlerine yönelik bilgi alışverişinde bulunacak; bilgi beceri ve tutumlarla donatılmış; yaşam boyu kendi kendine öğrenmenin önemini kavrayan; insan ilişkilerinde doğru, dürüst ve tutarlı davranışlar sergileyen bilim insanları yetiştirmektir.

Mezun edilen öğrenciler:

Yüksek Lisans
-Esin Göldeli (1997. Danışman: Dr.Nejat Gacar, Dr. Tijen Utkan)
-Firuzan Yıldız (1998. Danışman: Dr.Güner Ulak)
-Kamuran Ağırbaş (1998. Danışman: Dr.Nejat Gacar)
-Meltem Küçükşengül (1998. Danışman: Dr.Güner Ulak)
-Nergiz Karabayır (1999. Danışman: Dr.Nejat Gacar)
-Selcen Göçmez (2003. Danışman: Dr.Tijen Utkan)
-Leman Hüseyinov (2015. Danışman: Dr. İpek Çelikyurt)

Doktora
-Firuzan Yıldız (2002. Danışman: Dr.Güner Ulak)
-Asuman Akgün (2005. Danışman: Dr.Faruk Erden)
-Semil Selcen Göçmez (2008. Danışman: Dr.Faruk Erden)
-İpek Komsuoğlu (2009. Danışman: Dr.Güner Ulak)
-Melih Tugay (2013. Danışman: Dr.Tijen Utkan)
-Tuğçe Demirtaş Şahin (2016. Danışman: Dr.Tijen Utkan)

Mevcut öğrenciler:

Yüksek Lisans:
Gülşen Çelebi
Buket Akın

Doktora:
Özgür Barış
Yılmaz Sezgin

Mevcut Araştırma Olanakları

-İn-vitro izole organ banyo sistemleri, bilgisayarlı veri kayıt sistemi, stimülatörler, poligraf -Analjezik ve antiinflamatuvar aktivite tayini için gerekli donanımlar, -İn vivo kan basıncı ölçüm cihazı,
-Davranış modelleri (+ labirent düzeneği, zorunlu yüzdürme silindirleri, bilgisayarlı lokomotor aktivite cihazı, Morris Su Labirenti, Işınsal kollu labirent testi, Akustik irkilme refleks cihazı, Korku koşullandırması, Öngörülemeyen kronik stres modeli, Aktif ve pasif sigara maruziyet cihazı),
-Öğrenme ve bellek düzenekleri (pasif sakınma aleti, + labirent düzeneği, üç panelli pist düzeneği, Yiyecek tercihinin sosyal geçişi, Yeni obje tanıma testi)

Araştırma Konuları ve Projeler

Öğrenme-bellek, depresyon, anksiyete, diyabet, absans epilepsi, obezite, inflamasyon

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors