Fizyoloji Anabilim Dalı

Fizyoloji Anabilim Dalı; molekülden insana değişen aralıkta, insan yaşam kalitesini arttırmak için bazı patofizyolojik mekanizmaları açıklamayı amaçlayan temel ve klinik araştırma aktivitelerini yapmaktadır.

Adı Soyadı E-posta Dahili Akademik CV
Prof. Dr. Nurbay ATEŞ  nates@kocaeli.edu.tr 0262 303 73 29 Ayrıntılı Bilgi
Prof. Dr. Deniz ŞAHİN deniz.sahin@kocaeli.edu.tr 0262 303 73 31 Ayrıntılı Bilgi
Doç. Dr. Gül İLBAY gilbay@kocaeli.edu.tr 0262 303 73 30 Ayrıntılı Bilgi
Doç. Dr. Ayşe KARSON ayse.karson@kocaeli.edu.tr 0262 303 73 72 Ayrıntılı Bilgi

Tarihçe
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, 1995 yılında Prof. Dr. Nurbay Ateş’in atamasıyla faaliyetlere başlamıştır. Anabilim Dalımızda akademik personel olarak, 2018 yılı itibariyle 1 Profesör, 3 Doçent, 2 ÖYP Araştırma Görevlisi ve 1 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi ayrıca 6 Doktora öğrencisi ve 3 Yüksek Lisans öğrencisi Anabilim Dalımızda eğitim görmektedir. İlk yıllardan itibaren nörofizyoloji odaklı olarak yapılandırılmış olan bölümümüz, özellikle deneysel epilepsi modelleri ve kan-beyin bariyeri çalışmalarında önemli ilerlemeler sağlamıştır. Fizyoloji Ana Bilim Dalı olarak Üniversite Hastanesinin Hematoloji Laboratuvarı, Kan Bankası gibi ünitelerinin kuruluşuna önemli katkılar sağlanmıştır. Kocaeli Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi de tüm birimleriyle kurularak araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Bölümümüz Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Yüksek Okulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapsamında teorik ve pratik öğrenci eğitimine aktif olarak katılmaktadır. Bilimsel çalışmaların sürdürülmesi için gerek ulusal (Marmara Üniversitesi/Epilepsi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara Üniversitesi/Biyoteknoloji Enstitüsü, İstanbul Üniversiteleri/DETAM) gerekse de uluslar arası (Hollanda Radboud Üniversitesi/ Donder Enstitüsü) iş birlikleri ile ileri düzey araştırma projeleri yürütülmekte ve sonuçlar bilim dünyası ile paylaşılmaktadır. Bölümümüzde 1996 yılından beri uzmanlık eğitimi verilmektedir. Öte yandan Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapsamında yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir. Uzmanlık ve doktora eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlarımızın bir kısmı bizde, bazıları ise diğer devlet ve vakıf üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Misyonumuz - Vizyonumuz;
Uzmanlık ve doktora eğitiminin ilk yıllarında genel fizyoloji, hematoloji, nörofizyoloji ve genel çalışma ve araştırma kurallarıyla ilgili teorik ve uygulamalı ders eğitimlerini vermek, 2. yıldan itibaren ise bir yandan yürüyen araştırma projelerine katılımları sağlamak, diğer yandan seminer çalışmaları yaptırılarak orijinal proje tasarımı için gerekli alt yapı oluşmasını sağlamaktır. Araştırma konusu belirlendikten sonra çalışmanın yürütülebilmesi için üniversitemizdeki farklı bölümlerle ya da diğer üniversitelerden alanındaki önemli isimlerle ortak projeler oluşturularak tez ya da araştırma projesinin uluslararası yayına dönüşecek standartlarda yürütülmesini sağlamaktır.

Mezun Edilen ve Mevcut Öğrenciler
Özlem AKMAN (YL-D-Mezun)
Gönül BAMBAL(YL-D- Mezun)
Fatih EKİCİ (D- Mezun)
Sertan ARKAN (D- Mezun)
Eymen BALIKÇI (D- Mezun)
Sabriye KARADENİZLİ (D)
İokaim İPSEFTEL (D)
Alim NURAYDIN (D)
Aysun ŞENGÜL (D)
Fazilet DEDE (YL-D)
Tuba ŞAHİN (Uzmanlık)
Şehnaz BAŞARAN ALBAYRAK (D)
Hamide DEMİR (YL)
Zeynep İkbal DOĞAN (YL)
Şevki Yavuz YILMAZ (YL)

Mevcut Araştırma Olanakları
Anabilim Dalımız araştırma laboratuarında deneysel çalışmalarda kullanılan Stereotaxi, EEG-EKG-Kan basıncı (direk ve indirek) ölçümlerini yapabildiğimiz modüler kayıt sistemi, deneysel ve klinik çalışmalarda kullandığımız spektrofotometre ve laboratuar malzemeleri (Elektro-Mag Su Banyosu (Benmari); Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı; Santrifüj Cihazı; Küçük Hayvan Decapitör; Hasas Terazi; İnfüzyon Pompası; Nüve FN 400 Kuru Hava Sterilizatörü&Fırın; Hayvan Aktivite Ölçüm Cihazı; Metabolik Kafes ) bulunmaktadır.
Eğitim ve Öğretim
Anabilim Dalında Tıp Fakültesine yönelik mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitim programları uygulanmaktadır.
-Dönem I 
-Dönem II 
Fizyoloji Eğitimi verilmektedir.
Ayrıca, üniversitemize bağlı Enstitü ve çeşitli Yüksek Okullarda da dersler verilmektedir.
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Fen Bilimleri Enstitüsü
- Kocaeli Sağlık Yüksek Okulunun Ebelik Bölümü
- Köseköy Meslek Yüksek Okulunun Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
- Yahya Kaptan Meslek Yüksek Okulu İş Uğraşı Terapisi
-Eğitim Fakültesi/ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Bölüm içinde bulunan toplantı salonunda uzmanlık, doktora ve yüksek lisans dersleri işlenmektedir ve seminerler yapılmaktadır.

Araştırma Konuları ve Projeler
Araştırma konuları
Deneysel epileptik nöbetler ve nöbetlerin sistemik etkileri
Kan-beyin bariyeri
Elektrofizyoloji EEG-EMG
Uyku ve davranış çalışmaları
Hipertansiyon
Epilepsi ile ilişkili inflamatuar mekanizmalar
Endoplazmik Retikulum Stresi
İskemik pre-condition
Egzersiz Fizyolojisi
Projeler
PTZ ile induklenen konvulsif epilepside adenozin sitokin ilişkisi
Genetik absans epilepside adenozinerjik sistem modulasyununun nfkb, sitokin ve oksidatif stres parametreleri üzerine etkisinin araştırılması
Profesyonel futbolcularda müsabaka sonrası rejenerasyon koşusu etkinliğinin tensiyomiyografi ile tayin edilmesi.
Endoplazmik retikulum stresinin absans epileptik sıçanlarda katlanmamış protein yanıtına etkisinin araştırılması
Liposakkarit ile oluşturulmuş erken doğum modelinde konvulsif nöbetler, davranış, öğrenme üzerine etkilerinin ve sitokinlerle ilişkisinin araştırılması
Genetik absans epilepsili sıçanların kortikal beyin bölgelerinde kalsiyum bağlayan proteinlerin incelenmesi.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors