Formlar

Enstitü Formları

İletişim Bilgi Formu

6569 Sayılı Af Başvuru Dilekçe Ve Formu

Seminer Alma Dilekçesi

Sınav Sonucuna İtiraz Dilekçesi

Kayıt Sildirme Dilekçesi

Başka Anabilim Dalından Ders Alma Dilekçesi

Yıllık İzin Formu

Yeni Öğrenciler İçin Danışman Ve Konu Belirleme Formu

Lisansüstü Eğitimi Öğrenci Değerlendirme Çizelgesi

Ek Süre Formu

Ders Saydırma Dilekçesi

Kayıt Dondurma Dilekçesi

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Danışmanlık Sözleşmesi

Danışmanlık Sözleşmesi

İkinci Tez Danışmanı Öneri Formu

Jüri Tez İnceleme ve Kişisel Rapor Formu

Yüksek Lisans Mezuniyet Formu

Yüksek Lisans Mezuniyet İlişik Kesme Formu

Seminer Katılım Formu

Tez Başlığı Değişikliği Formu

Tez Danışmanı Değişiklik Formu

Tez Konusu Belirleme Formu

Tez Konusu Değişiklik Formu

Tez Sınavı Jüri Ortak Raporu ( Tez Sınavı Tutanağı Formu )

Yüksek Lisans Öğrencilerinin Danışmanlık Sözleşmesi

Yüksek Lisans Tez Önerisi Formu

Yayın İnceleme ve Değerlendirme Formu

Doktora Danışmanlık Sözleşmesi

Doktora Mezuniyet Formu

Doktora Mezuniyet İlişik Kesme Formu

Doktora Seminer Katılım Formu

Doktora tez Danışmanı Atama Formu

Doktora tez Danışmanı Değişiklik Formu

Doktora tez İzleme Başvuru Formu

Doktora Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Tutanağı

Doktora Tez Önerisi Formu

Doktora Tez Önerisi Savunması İçin Başvuru Formu

Doktora Tez Önerisi Savunması Tutanağı

Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavı Tarihi Belirleme Formu

Doktora Yeterlilik Başvuru Formu

Doktora Yeterlilik Sınavı Jüri Ortak Raporu Formu

İkinci Tez Danışmanı Önerisi Formu

Jüri Tez İnceleme ve Kişisel Rapor Formu

Tez Başlığı Değişiklik Formu

Tez Konusu Değiştirme Formu

Tez Sınavı Jüri Ortak Raporu

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors