Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bulunduğu binada 5. kattadır.

Halk Sağlığı Yüksek Lisansı programına kabul koşulu tıp fakültesği mezunu olmaktır. Bu programı tamamlayarak bilim uzmanı olan hekimler, toplumun sağlık düzeyini, var olan ve gelişebilecek sorunlarını, bu sorunların nedenlerini ve toplumun sağlık gereksinmelerini bilimsel teknikler kullanarak saptayan, sağlık politikaları geliştirerek çözümler üreten, halk sağlığı programlarının kontrol ve değerlendirmelerini yapan, bu programların yürütülmesinde görev alan, sağlık hizmetlerinin her kademesinde yöneticilik yapan hekimdir. Bu görevlerini yerine getirebilmek, bilgi kaynaklarına erişir, veri toplar ve değerlendirir. sağlık sistemi içerisinde Yönetimle ilgili olarak planlama, örgütleme, personel kullanımı, yürütme, denetleme, eşgüdüm, bütçe yapma ve hizmetleri değerlendirme işlerini yapar. Halk sağlığı bilim uzmanı, sağlık sistemi içerisinde araştırıcılık, danışmanlık ve yöneticilik görevlerinde, koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerinin sunumunda, salgınların incelenmesinde, halkın sağlık eğitiminde, görev alabilir.

Adı Soyadı E-posta Dahili Akademik CV
Doç. Dr. Çiğdem Çağlayan  ccaglayan@kocaeli.edu.tr 0262 303 75 49 Ayrıntılı Bilgi

Tarihçe
Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programı 1995 yılından beri sürdürülmektedir.

Misyonumuz;

Halk Sağlığı Bilimi yol göstericiliğinde toplum sağlığını geliştirmeyi hedefleyen, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış halk sağlığı bilim uzmanı (Msc) yetiştirmek, toplum sağlık düzeyini geliştiren araştırmalar yürütmek, halk sağlığı bilimin gelişmesine katkıda bulunmak.

Vizyonumuz;
Halk sağlığı eğitimi ve alan çalışmalarında ulusal düzeyde yenilikçi, önder ve uluslararası düzeyde tanınan saygın ve etkin bir kurum olmak.

Mezun Edilen
Halk Sağlığı Yüksek Lisans Öğrencileri
Dr. Ekrem Aktuğ
Dr. Metin Şentürk
Dr. A. Tamer Aker
Dr. Ercan Duman
Dr. Hüseyin Özbay
İş Sağlığı Yüksek Lisans Öğrencileri
Dr. Hakan Geçer

Mevcut Araştırma Olanakları
Seminer sınıfı
Kütüphane
Bilgisayar

Araştırma Konuları ve Projeler
Sağlık Hizmetleri
Çevre Sağlığı
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Toplum Beslenmesi

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors