Halk Sağlığı ve Hemşireliği Anabilim Dalı

Halk sağlığı hemşireliği programının amacı, Tarihsel ve toplumsal bağlamı ile toplum sağlığını ve halk sağlığını etkileyen belirleyicileri ve kolaylaştırıcı faktörleri bilmek ve toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda sağlığı geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, hastalıklardan korunma, tedavi ve rehabilitasyonu için birinci basamak sağlık hizmetleri düzeyinde halk sağlığı hemşireliğinin işlevlerinin görev ve sorumluluklarının bilgisini, becerisini ve davranışını kazandırmaktır.

Adı Soyadı E-posta Dahili Akademik CV
Yrd. Doç .Dr. Kader Mert  kgurbuz@kocaeli.edu.tr 0262 303 78 08 Ayrıntılı Bilgi

Tarihçe
2002-2003 Eğitim Öğretim Yılı’nda Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Programına öğrenci alımına başlamıştır.

Misyonumuz;
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak toplumdaki halk sağlığı sorunlarını tanımlayabilen ve etkili çözüm yollarını üretebilen halk sağlığı hemşireler yetiştirmektir.

Vizyonumuz;
Toplum sağlığı geliştiren halk sağlığı hemşireliği uygulamalarını bilimsel araştırmalarla keşfetmektir.

Mezun Edilen
Sevgi Çakır
Kader Gürbüz
Zerrin Elik
Özlem Canpolat
Pervin Şahiner
Zehra Koçyiğit

Mevcut Öğrenciler
Sevda Özmen
Ü̈nzile Şen Davulcu
Sevda Aydın

Mevcut Araştırma Olanakları
Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı dersleri Sağlık Bilimleri Fakültesi dersliklerinde yapılmaktadır.

Araştırma Konuları ve Projeler
Toplum Sağlığı,
Sağlık Davranışları,
Okul Sağlığı Hemşireliği,
İş Sağlığı Hemşireliği,
Yaşlı Sağlığı,
Toplum Ruh sağlığı hizmetleri,
Evde bakım hizmetleri,
Dezavantajlı gruplar

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors