Sağlık Bilimleri Enstitüsü
İç Denetim Raporları
 
Görev Tanımları
 
Öğrenci İşleri Birimi

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

GÖREV TANIMI FORMU

Ana Proses Adı : Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Alt Proses Adı : Öğrenci İşleri Birimi Hizmetleri
Görevi : Birim Sorumlusu/ Görevli Personel
Üst Yönetici/Yöneticileri : Müdür /Enstitü Sekreteri
Astları :

 

 

 

Sorumlulukları

 

 

01-

Sınav yaparak aldığımız  öğrencilerin kayıtlarının yapılarak elektronik ortamda (Öğrenci Bilgi Sisteminde) güncelleştirilmesi. İlk kayıt öğrencilerinin not kütüklerinin hazırlanması.

 

02-

Her eğitim-öğretim başında askerlik çağına gelen tüm erkek öğrencilerin askerlik belgelerinin öğrenci bilgi sisteminden çıkartılarak posta ile askerlik şubesine gönderilmesi

 

03-

Enstitümüz öğrencilerinin kimliklerine bandrol yapıştırılması..

 

04-

Öğrencilerin günlük sözlü sorularına cevap verilmesi, öğrencilerin öğrenci belgesi, transkript ve erkek öğrencilerin askerlik belgesi isteklerini çıkartılarak hazır hale getirilmesi.

 

05-

Haftalık Enstitü Yönetim Kurulu kararlarının öğrenci kütüklerine ve öğrenci bilgi sistemine işlenerek  öğrencilere cevaplarının yazılı olarak posta yoluyla ve panoda bilgi olarak verilmesi.

 

06-

Öğrencilerin  dilekçelerine ve Enstitü görüş isteklerine günlük cevap verilmesi.

 

07-

Kurumlardan gelen öğrenci ile ilgili yazılara cevap verilmesi.

 

08-

Eğitim-Öğretim başında öğrencilerimize burs duyurularının ilan edilip kazanan öğrencilerin listelerinin hazırlanarak birimlere gönderilmesini sağlamak.

 

09-

Kredi Yurtlar Kurumundan istenen Enstitümüz tüm öğrencilerinin başarı durumlarını gösterir bilgilerin  güncelleştirerek gönderilmesini sağlamak

 

10-

Öğrenim harç borcu olan öğrencilerin yazışmalarının,duyurularının yapılması ve  ilgili yönetmelik gereği işlem yapılmak. 

 

11-

Yüksek Öğretim Kurumu’ndan gelen öğrenci istatistikleri ile ilgili Ö1-Ö2 formlarının düzenlenerek gönderilmesini sağlamak.

 

12-

Enstitümüz sınavları sonunda tüm öğrencilerin öğrenci kütüklerindeki notları öğrenci bilgi sistemindeki transkript notları ile karşılaştırmalarının yapılmalarını sağlamak.

 

13-

Öğrencilerin sınav  İtirazlarında  İtiraz Formlarının öğrenci tarafından düzenlenip Müdürlükten onaylattırılıp  İlgili Anabilim Dalı  Başkanlıklarına  teslim edilmesini sağlamak.

 

14-

Final ve Bütünleme Sınavlarının sonunda öğrenci başarı notlarının öğrenci not kütüklerine işlenmesi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nca mezuniyeti onaylanan öğrencilere geçici mezuniyet belgelerinin verilmesi işlemlerini yapmak.

 

15-

Mezun öğrencilerin diplomalarının hazırlanması için gerekli belgelerin diploma bürosuna gönderilmesini sağlamak.

 

16-

Kayıt dondurma işlemlerini yürütmek.

 

17-

Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yürütmek.

 

18-

Mezun olan erkek öğrencilerin askerlik belgelerini öğrenci bilgi sisteminden çıkartılarak posta ile askerlik şubesine gönderilmesini sağlamak

 

19-

Kaydı silinen öğrencilerin adreslerine yazı yazmak

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN

…../…../20..

Mualla KAYA

Enstitü  Sekreteri


 
© 2010 - 2018 Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü