Sağlık Bilimleri Enstitüsü
İç Denetim Raporları
 
Görev Tanımları
 
Öğrenci Danışmanlığı

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

GÖREV TANIMI FORMU

Ana Proses Adı : Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Alt Proses Adı : Öğrenci Danışmanlığı
Görevi :
Üst Yönetici/Yöneticileri : Müdür /Anabilim Dalı Başkanı
Astları :

 

Sorumlulukları

 

01-

Akademik takvime göre yapılacak olan kayıt yenileme işlerinde danışmanlığını yaptığı bölüm öğrencilerinin derse yazılım dilekçelerini kontrol eder ve web ortamında onaylayarak sınıf    listelerinin oluşumunu sağlar,

02-

Zamanında kayıt yenilemeyen öğrencileri tespit eder ve öğrenci işlerine bildirir.

03-

Sınav sonuçlarını öğrencilerin not kartlarına işler ve başarı durumlarını takip eder.

04-

Müdürün ve Anabilim Dalı Başkanının verdiği görevleri yapar.

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN

…../…../20..

Prof.Dr.Mustafa YILDIZ

MÜDÜR


 
© 2010 - 2018 Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü