Sağlık Bilimleri Enstitüsü
İç Denetim Raporları
 
Görev Tanımları
 
Enstitü Yönetim Kurulu

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

GÖREV TANIMI FORMU

Ana Proses Adı : Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Alt Proses Adı : Enstitü Yönetim Kurulu
Görevi :
Üst Yönetici/Yöneticileri :
Astları :

 

Sorumlulukları

 

01-

Enstitü kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Müdüre yardım etmek,

02-

Enstitünün eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,

03-

Enstitünün eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak

04-

 Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,

05-

 Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

06-

Enstitü kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

 

 

 

 

ONAYLAYAN

…../…../20..

Prof.Dr.Mustafa YILDIZ

MÜDÜR


 
© 2010 - 2018 Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü