Sağlık Bilimleri Enstitüsü
İç Denetim Raporları
 
Görev Tanımları
 
Muhasebe Birimi

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

GÖREV TANIMI FORMU

Ana Proses Adı : Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Alt Proses Adı : Muhasebe Hizmetleri Prosesi
Görevi : Birim Sorumlusu
Üst Yönetici/Yöneticileri : Müdür /Enstitü Sekreteri
Astları :

 

 

 

Sorumlulukları

 

01-

Akademik  ve idari personelin maaş,terfi,fazla mesai ve ödeme evraklarının hazırlanması ile yazışma işlemlerinin yapılması.

 

02-

Akademik personelin ek ders ücretinin işlemlerinin ve ödemelerinin  yapılması.

 

03-

Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yollukları için gerekli işlemlerin yapılması.

 

04-

Enstitümüz ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin satın alınması için gerekli çalışmaların yapılması.

 

05-

Personel giysi yardımı evraklarının hazırlanması.

 

06-

Telefon vb. gibi faturaların ödeme hazırlığının yapılması.

 

07-

Akademik ve idari personelin tedavi giderlerinin tahakkuk işlemlerini yapmak.      

 

08-

Enstitümüze satın alınan ve hibe edilen her türlü malzemenin muayene ve tesellümünden sonra ayniyat giriş işlemlerinin yapılmasını sağlamak

 

09-

Mal alma belgesi karşılığında stok malzemelerin stok çıkış işlemlerinin yapılmasını sağlamak

 

10-

Demirbaş niteliğindeki malzemelerin demirbaş numaralarının verilerek muhasebe kayıtlarının tutulmasını sağlamak

 

11-

Demirbaş kayıtlarından düşülmesi gereken malzemelerin işlemlerinin yapılması

 

12-

Yıl sonunda Enstitümüzün genel demirbaş sayımlarının yapılmasını sağlamak ve Yıl sonu icmallerinin hazırlanarak Rektörlüğe gönderilmesi sağlamak

 

13

Akademik ve İdari  personelin Sigorta Tescil Girişi’nin yapılmasını sağlamak.

 

 

14-

Akademik ve idare personeli konu alan bilgilendirme yazılarını ilgili personelin özlük dosyasında saklamak.

 

 

15-

Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer mali işlerin ve işlemlerin yapılması

 

 

 

ONAYLAYAN

…../…../20..

Mustafa KAYA

Enstitü Sekreteri


 
© 2010 - 2018 Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü