Kök Hücre Anabilim Dalı

Kök Hücre Anabilim Dalı; Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Kök Hücre ve Doku Yenilenmesi Yüksek Lisans ve Doktora Programlarını yürütmektedir. Anabilim Dalımız Kök hücre, hücresel tedavi, yenileyici (rejeneratif) tıp, biyoteknoloji ve doku mühendisliği alanlarında gerekli olan araştırma altyapısı ve tecrübeye sahiptir. Kök hücre alanını hedef alan ve bu alanda ileri seviye bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmalarının yürütülebileceği personel ve teknik donanıma sahiptir. Anabilim Dalımız kök hücre alanında bağımsız araştırmalar yapabilen, bilimsel olayları evrensel boyutta irdeleyerek yorum yapma yeteneği kazanmış bilim insanları yetiştirerek bilime katkıda bulunmaktadır.

Adı Soyadı E-posta Dahili Akademik CV
Doç. Dr. Yusufhan YAZIR yusufhan.yazir@kocaeli.edu.tr 0262 303 86 85 Ayrıntılı Bilgi
Yrd. Doç. Dr. Gülçin GACAR ggacar@kocaeli.edu.tr 0262 303 88 38 Ayrıntılı Bilgi
Yrd. Doç. Dr. Gökhan DURUKSU gokhan.duruksu@kocaeli.edu.tr 0262 303 88 17 Ayrıntılı Bilgi
Yrd. Doç. Dr. Zehra Seda HALBUTOĞULLARI sedahalbutogullari@kocaeli.edu.tr 0262 303 71 16 Ayrıntılı Bilgi

Ülkemizde kök hücre alanında yetişmiş kalifiye araştırmacı ve teknik personel açığının giderilmesi hedeflenerek 2010 yılında yüksek lisans eğitimi vermek üzere Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak Kök Hücre Anabilim Dalı kurulmuştur. Anabilim Dalımız “Kök Hücre ve Doku Yenilenmesi Programı” adı altında Kök Hücre alanında Türkiye‘nin yüksek lisans eğitimi veren ilk anabilim dalıdır. Bunu takiben 2014 yılında Doktora programı da açılarak ilk öğrencilerini almıştır. Kök Hücre Anabilim Dalımız, açıldığı tarihten itibaren Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÖGEM) ile ortak birçok çalışma sayesinde Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin eğitim ve araştırmalarını sürdürme imkanı sağlamıştır. 2015 yılından itibaren Anabilim Dalı Başkanlığını Doç Dr Yusufhan Yazır sürdürmektedir.

Misyonumuz;
Ülkemizde kök hücre alanında yetişmiş personel (teknik-araştırmacı) sağlamak amacıyla uluslararası normlara uygun bilimsel içerikte, bilimselliği ve kullanılabilirliği iyi dokümante edilmiş bir eğitim programı sunmaktır. Yine bu eğitim çerçevesinde mezun olacak yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sağlam bir yapısal ve moleküler temel üzerinde, daha geniş bir perspektifte bakabilme becerisini kazandırmaktır. Ayrıca çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında ve uluslararası standartlarda bilim insanları yetiştirmek üzere eğitim vererek ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarını doğrultusunda evrensel düzeyde bilime katkıda bulunan araştırmalar yapmak, bilimsel araştırmalar için gerekli olan laboratuvar olanaklarını sağlamaktır.

Vizyonumuz;

  • Lisansüstü eğitim veren kurumlar arasında tercih edilen ve ülkemizi uluslararası düzeyde temsil edebilecek bilim insanları yetiştirebilen bir eğitim kurumu olmak,
  • Anabilim Dalının kuruluş amacına uygun olarak kök hücre biyolojisi, hücresel tedavi, doku ve organ mühendisliği, genetik mühendisliği, biyoteknoloji ve biyoinformatik alanlarında süreç, teknik veya ürünlere yönelik taleplerin karşılanabileceği modern bir alt yapıyı oluşturarak, laboratuvarların düzeyini uluslararası standartlara eşdeğer kılmak ve belgelemek,
  • Uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel yayına dönüşebilen araştırma-geliştirme (Ar-Ge) projeleri ile evrensel bilime katkı sağlamak,
  • Lisans sonrası başarılı öğrencilerin ilgilerini kök hücre alanına yönlendirmek amacıyla kurs- seminer-konferans gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
  • Başta üniversitemiz olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki diğer üniversitelerde eğitim gören yüksek lisans, doktora ve uzmanlık öğrencilerinin tez çalışmalarına bilimsel ve teknik destek vermek, danışmanlık yapmak,
  • Toplumun, çıkar amaçlı kişi ya da grupların yanlış yönlendirmeleriyle yurtiçi ve yurtdışında bilimsel ve etik olmayan uygulamalara maruz kalmasını engellemek amacıyla, kök hücre tabanlı hücresel tedaviler, doku/organ mühendisliği ve gen tedavileri konusunda seminer, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenlemektir.

Mezun Edilen ve Mevcut Öğrenciler
Ö̈ğrencilerin Listesi İçin Tıklayınız

Mevcut Araştırma Olanakları
Laboratuvar Listesi İçin Tıklayınız
Cihazların Listesi İçin Tıklayınız

Araştırma Konuları ve Projeler
Bölümde Yürütülmüş ve Yürütülmekte Olan Tezlerin Listesi İçin Tıklayınız

Mezun Edilen ve Mevcut Öğrenciler
Ö̈ğrencilerin Listesi İçin Tıklayınız
Bölümde KÖGEM İle Ortak Yürütülen Projelerin Listesi İçin Tıklayınız

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors