Özgörev - Hedefler

Özgörev

  • Çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında lisansüstü eğitimi vererek nitelikli araştırmacılar yetiştirmek,
  • Ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarını dikkate alarak evrensel düzeyde bilime katkıda bulunan araştırmalar yapmak,
  • Bilimsel toplantı ve söyleşiler düzenleyerek alanlar arası iletişimin artırılmasına katkıda bulunmak,
  • Bilimsel araştırmalar için gerekli olan araştırma olanakları sunmak,
  • Enstitüye bağlı çok alanlı araştırma birimleri kurmak.


Hedefler

  • Lisansüstü eğitim veren kurumlar arasında tercih edilen, bölgenin ve ülkenin sağlık sorunlarına eğitim ve araştırmalar yoluyla çözüm üreten bir enstitü olmak,
  • Dünyadaki nitelikli Sağlık Bilimleri Enstitüleri ile işbirliği yaparak uluslararası düzeyde de tercih edilen bir kurum olmak,
  • Öğrencilerimizin araştırma alanlarındaki yayınları ya da merak edilen güncel konulardaki derleme yazılarını içeren süreli yayın çıkarmak.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors