Psikiyatri Anabilim Dalı Ruhsal Travma Programı

Ruhsal Travma Yüksek Lisans programı halen 1 profesör, 3 doçent ve 3 yüksek lisans öğrencisiyle doğal afetlerde, kriz dönemlerinde ve ruhsal travmaya müdahale yöntemleri ile ruhsal travma alanında bilgili ve donanımlı olunması için koruyucu ruh sağlığı konularında eğitim ve çalışmalar yürütülmektedir.

Adı Soyadı E-posta Dahili Akademik CV
Prof.Dr.Mustafa Yıldız mtfyildiz@kocaeli.edu.tr 0262 303 75 05 Ayrıntılı Bilgi
Doç. Dr. Aslıhan Polat 0262 303 75 06
Doç. Dr. Cem Cerit cem.cerit@kocaeli.edu.tr 0262 303 75 07 Ayrıntılı Bilgi
Doç. Dr. Elif Tatlıdil Yaylacı 0262 303 75 01

Tarihçe
Anabilim dalımız KOÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruhsal Travma Yüksek Lisans programı olarak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD bünyesinde eğitim vermektedir. Psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sosyal hizmet uzmanlığı, hemşirelik, tıp doktorluğu gibi farklı alanlardan öğrencileri barındıran programımız ruhsal travma bağlamında kuramsal eğitim, etik, değerlendirme ve müdahale becerileri, toplum, cinsiyet ve kültürel değişkenler gibi konular üzerinde yoğunlaşarak yüksek lisans düzeyinde araştırmacı ve uygulamacı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Amaç
Ruhsal travmalar yaygın bir halk sağlığı sorunu olup tüm dünyayı ve özellikle ülkemizin bulunduğu coğrafyayı yakından ilgilendirmektedir. Özellikle yüzyılın felaketi olarak değerlendirilen Marmara Depremi'nden sonra bu alana yoğun ilgi artışı olmuş ve alanın gereksinimleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu programın amacı ruhsal travma alanında çalışacak donanımlı ve deneyimli profesyoneller yetiştirmektir.

Misyonumuz;
Programın gerekçelendirilmesi ve halk sağlığı ile olan ilgisi özellikle afetler üzerinden yapılmıştır. Ancak aynı gerekçeleri tüm travma türlerine genelleştirmek mümkündür.

Vizyonumuz;
Programın sınırlarının açıldığı ilde kalmaması ve tüm ülkeye yayılması hedeflenmektedir. Bu bilgi birikiminin Türkiye dışında da kullanılması amaçlar arasındadır. Böylece ülkemiz Güney Asya’daki gibi afetler ve travmalara daha doğrudan ve yetişmiş insan gücüyle katkıda bulunabilecektir.

Eğitim
Alanıyla ilgili kazanımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme, bilgi ve görüşlerini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek sistemli biçimde yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme, bilimsel araştırma bilgi ve becerisini kullanabilme, araştırmada verileri analiz edebilmek için gerekli istatistik işlemlerini bilme, edindiği uzmanlık düzeyinde bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, alanıyla ilgili konularda toplumsal ve kültürel değerleri gözetebilme ve bilimsel etik kuralları benimseme ve uyma gibi yeterliliklerin kazandırılmasını içermektedir.

Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin birinci ve ikinci yarıyılda toplam 60 AKTS'lik ders alması gerekmektedir. Sonrasında da tezi başarıyla tamamlayarak mezun olmaktadırlar.

Mevcut Araştırma Olanakları
Ruhsal Travma Yüksek Lisans programı için Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi içerisinde bulunan Psikiyatri Polikliniği ve Psikiyatri Servisinde araştırma, uygulama ve eğitim yapma olanağı sağlanmaktadır. Ayrıca, tez ve program kapsamında yürütülen diğer çalışmalar için BAP desteği sağlanıp gerektiğinde başka kuruluşların da desteğiyle birlikte öğrencilerin geniş kapsamlı araştırmalar yapması teşvik edilmektedir.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors