Ruhsal Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Ruhsal Rehabilitasyon (Psychiatric Rehabilitation) ya da bilinen diğer adıyla Psikososyal Rehabilitasyon (Psychosocial Rehabilitation), işlevsel bozuklukları devam eden ve yetiyitimiyle ilerleyen ciddi ruhsal hastalığı (CRH) olan bireylerin toplum içinde yaşaması ve çalışması için gerekli olan duygusal, toplumsal ve entelektüel yetileri kazandırmayı amaçlayan klinik bir alandır. Hastalığı inatçı belirtilerle devam eden CRH’li bireylerin ruhsal ve toplumsal gereksinimlerini karşılamak amacıyla uygulanan kapsamlı, eşgüdümlü ve uzun süreli stratejilerden oluşan Ruhsal Rehabilitasyon programında biyo-psiko-sosyal yaklaşım ile disiplinler arası çalışılarak süreğenleşme eğilimi olan hastalıklarda yetiyitimine yol açan etkileri azaltmak amaçlanmaktadır. Bu program çerçevesinde değerlendirilen ciddi ruhsal hastalıklar arasında şizofreni, şizoaffektif bozukluk, iki uçlu bozukluk, yineleyen ağır çökkünlük (depresif bozukluk), süreğenleşmiş takıntı zorlantı bozukluğu (obsesif kompulsif bozukluk), yaygın gelişimsel bozukluklar ve madde bağımlılığı bulunmaktadır.

Ciddi ve süreğen ruhsal bozukluklar ve özellikle psikotik yelpazede ilerleyen rahatsızlıkların hepsi ruhsal iyileştirime ihtiyaç duymaktadır. Tedavi hizmetlerinin ilaç tedavisiyle sınırlı kalmaması ve ruhsal rehabilitasyon çalışmalarıyla ortak hareket edilmesi hastalığın iyileşme süreci ve hastaların iyilik halleri üzerinde bilimsel olarak kanıtlanmış düzelme ve ilerlemeler sağlamaktadır. Bireysel ve grup düzeyinde müdahaleleri gerektiren bu hasta grubuyla çalışmak, tedavi ekibinde farklı disiplinlerden meslek üyelerinin bulunmasını gerektirmektedir. Bu nedenle ruhsal iyileştirim ekibi ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, hemşire ve psikolojik danışmanlık mezunu meslek üyelerinden oluşmaktadır.

Bu yüksek lisans programı, Ruhsal İyileştirim (Rehabilitasyon) ile ilgili temel bilgilerin öğrenilmesi, uygulama çalışmalarının yapılması, bilimsel gelişmelerin izlenmesi ve nitelikli bilimsel çalışmaların yapılması için eğitim ve araştırma ortamını oluşturmak amacıyla açılmıştır. Alanda uzmanlaşmak ve ciddi ruhsal hastalıklarda ruhsal toplumsal yaklaşımlarla iyileştirim çalışmalarını derinlemesine öğrenmek isteyen psikoloji, hemşirelik, sosyal çalışma ve psikolojik danışmanlık mezunu meslek üyelerine eğitim imkânı sunan bu program Türkiye’de alanında ilk açılan yüksek lisans programıdır.

Adı Soyadı E-posta Dahili Akademik CV
Prof. Dr. Mustafa Yıldız mustafa.yildiz@kocaeli.edu.tr 0262 303 75 05 Ayrıntılı Bilgi
Prof. Dr. Ümit Tural turalu@kocaeli.edu.tr 0262 303 75 03 Ayrıntılı Bilgi
Doç. Dr. Aslıhan Polat 0262 303 75 06
Prof. Dr. Nursu Çakın Memik nursu@kocaeli.edu.tr 0262 303 86 36 Ayrıntılı Bilgi
Prof. Dr. Özlem Yıldız Gündoğdu ozlem.gundogdu@kocaeli.edu.tr 0262 303 87 04 Ayrıntılı Bilgi
Doç. Dr. Elif Karagün ekaragun@kocaeli.edu.tr 0262 303 36 10 Ayrıntılı Bilgi
Prof. Dr. Nermin Ersoy nersoy@kocaeli.edu.tr 0262 303 81 21 Ayrıntılı Bilgi
Arş. Gör. Aysel İncedere aysel.yazici@kocaeli.edu.tr 0262 303 75 02 Ayrıntılı Bilgi

Ruhsal Rehabilitasyon programı 2015 yılında Kocaeli Üniversitesi 09/01/2015 tarihli 90511875-104.01.01 sayılı senato kararı ve YÖK’ün 16/06/2015 tarihli 75850160- 104.01.04.01/33614 sayılı onayı ile kurulmuştur. Programın ilk yılı olan 2015/2016 döneminde 13 öğrenci ve 3 özel öğrenci, ikinci yıl (2016/2017 dönemi) 9 öğrenci ve 2 özel öğrenci, üçüncü yıl (2017/2018 dönemi) 1 öğrenci ve 1 özel öğrenci kaydı yapılmıştır.

Misyonumuz;
Ruhsal iyileştirim alanında nitelikli bilimsel çalışmalar yapacak ve Ruhsal İyileştirimi çağdaş gelişmelere koşut olarak uygulamak üzere programlar geliştirecek insan gücünü yetiştirmek.

Vizyonumuz;
Türkiye'de Ruhsal İyileştirime gereksinimi olan hastalar için yeterli donanımda hizmet gücü bulunmamaktadır. Ciddi ruhsal hastalığı olan bireyler için ruhsal iyileştirimin temel ilke ve uygulamalarını öğrenmiş, bilimsel ölçüt ve etik değerlerden ödün vermeksizin uygulama ve araştırma yapacak uzmanların yetiştirilmesi bu programın temel çerçevesini oluşturmaktadır.

Mevcut Öğrenci Listesi

2015/2016 Dönemi
1. Uğur Ceco
2. Ayşe Kırcalı Yılmaz
3. Aysel İncedere
4. Kübra İpçi
5. Nuray Soykal
6. Aynur Ayhan
7. İlkin Yumşakdemir
8. Zeynep Özaslan
9. Saniye Ebibi
10. İlkay Soykal
11. Neslihan Ergin
12. Taylan Arman Tura
13. Büşra Sarı

2016/2017 Dönemi
1. İlknur İlhan
2. Fatma Betül Abut
3. Beyza Nur Kaytaz
4. Kerem Coşkun
5. Merve Işıldar
6. Ünal Gebeş
7. Tülay Kaymaz
8. Ömer Eraslan
9. Büşra Kahraman

2017/2018 Dönemi
1. Yasemin Demir
2. Kerim Patır

Mevcut Araştırma Olanakları

Ruhsal Rehabilitasyon programı için Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi içerisinde bulunan Psikiyatri Polikliniği, Çocuk ve Ergen Gündüz Kliniği, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği Aynalı Oda, Psikiyatri Servisi ve Ruhsal İyileştirim Birimi Görüşme ve Test Odası’nda araştırma, uygulama ve eğitim yapma olanağı sağlamaktadır. Bununla birlikte bir Sivil Toplum Örgütü olan İzmit Bizim Bahçe Şizofreni Yakınları Dayanışma Derneğinde ortak çalışma ve uygulamalar yürütülmektedir.

Ayrıca, tez ve program kapsamında yürütülen diğer çalışmalar için BAP desteği sağlanıp gerektiğinde başka kuruluşların da desteğiyle birlikte öğrencilerin geniş kapsamlı araştırmalar yapması teşvik edilmektedir.

Araştırma Konuları ve Projeler

Ruhsal Rehabilitasyon yüksek lisans programında yürütülen çalışma ve araştırmalar dahilinde; şizofreni ve şizoaffektif bozukluk tanılı hastalarda bilişsel işlevler, iş koçluğu, mesleki iyileştirim, olgu danışmanlığı, madde bağımlılığı, şizofreni hastalarında işe yerleştirim, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve otizm tanılı çocuklarda ebeveyn yaşam kalitesi ve aile içi çatışma algıları, şizofreni ve iki uçlu bozukluk hastalarında öznel ve nesnel iyileşme, şizofrenide sosyal biliş konulu araştırma ve tezler yürütülmektedir.

Bunların yanı sıra BAP’a sunulan projeler arasında kültüre özgü yeni ölçek geliştirme çalışmaları da bulunmaktadır. Kendini Damgalama Ölçeği (hasta ve aile formu), Öznel İyileşmeyi Değerlendirme Ölçeği ve Toplumsal İşlevselliği Değerlendirme Ölçeği Ruhsal İyileştirim ekibi tarafından geliştirilen ölçekler arasındadır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors