Tıbbi Genetik ve Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Genetik ve Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli Üniversitesi ve TÜBİTAK MAM ortaklığında faaliyet göstermektedir. Temelde İnsan genetiği alanında araştırmalar yapan grupların barındığı anabilim dalında, kanser, kalıtsal hastalıklar, nadir hastalıklar, moleküler biyoloji temelli hastalık tanı yaklaşımlarının geliştirilmesi başlıklarında çalışmalar yürütülmekte, yeni tanı ve tedavi odaklı projeler hayata geçirilmektedir. Gelişmiş birkaç genetik laboratuvarından biri olan anabilim dalımız bünyesindeki Sitogenetik, Moleküler Sitogenetik, İleri Moleküler Tanı, Prenatal ve Kanser Genetik Tanı Laboratuvarları en yeni teknolojiyle donatılmış durumda olup, prenatal tanıdan post mortem analizlere kadar çok geniş bir alanda bilinen nerdeyse tüm genetik yöntemlerin uygulanmasına olanak sağlamaktadırlar. Anabilim dalımız dahilindeki laboratuvarlar ve çalışma grupları aşağıdaki gibidir.

Sitogenetik Laboratuvarı:
Sitogenetik Laboratuvarı'nda yapısal ve/veya sayısal nedenli kromozomal bozuklara bağlı genetik hastalıklara doğum sonrası ( postnatal ) tanı koyabilmek için hasta bireylerden veya yakınlarından alınan periferik kan materyallerinden sitogenetik testler yapılmakta ve rutin şekilde kromozom analizi gerçekleştirilmektedir.

Moleküler Sitogenetik Laboratuvarı:
Moleküler Sitogenetik Laboratuvarı'nda rutin konvansiyonel sitogenetik uygulamalara nazaran doğum sonrası ( postnatal ) tanıda daha hassas ve hızlı şekilde daha fazla hücreyi analiz etmemize olanak sağlayan Floresan İnSitu Hibridizasyon (FISH) ve görsel analiz sistemleri bulunmaktadır.

İleri Moleküler Dizileme ve Karyotiplendirme Laboratuvarı:
Merkezimizde, sitogenetik test listemize ilaveten nadiren görülen genetik bozukluklar için hastalarda veya yakınlarında tüm insan genomunu daha hassas ve hızlı inceleyip, tanı koyabilmemize imkan sağlayan en son teknoloji ürünü Yeni Nesil Dizi Analizi, array-CGH, Dizi Analizi, Kantitatif Real Time PCR cihazlarının kullanıldığı DNA veya RNA testleri yapılmaktadır.

Doğum Öncesi (PRENATAL) Genetik Tanı Laboratuvarı:
Merkezimizde , kalıtımsal hastalıkları bulunan hastalara ve klinik endikasyonu taşıyan bireylere sağlıklı çocuk sahibi olma şansını vermek için amniyosentez / kordosentez / fetal kan materyalerinde ileri moleküler karyotipleme ve konvansiyonel sitogenetik analiz teknolojilerini kullanarak doğum öncesi genetik tanı uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

  • Tıp tarihinin kazandırdığı öngörüyle tıbbi uygulamalar sırasında yüksek etik değerlerin korunmasına,
  • Sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılmasıyla etik tutum ve davranışların yerleşmesine,
  • Kaliteli sağlık hizmeti sunumunun etikle ilişkilendirilmesine,
  • Hasta haklarının uygulamaya aktarılmasına,
  • İnsanın saygınlığını, haklarını, gönüllülüğünü zedelemeyen bilimsel araştırmalar yapılmasına katkı sağlayacak uzmanlar yetiştirmekteyiz.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız: Tıp Tarihi ve Etik Yüksek Lisans Programı ve Tıp Tarihi ve Etik Doktora Programı

Adı Soyadı E-posta Dahili Akademik CV
Doç.Dr. Naci Çine naci.cine@kocaeli.edu.tr Ayrıntılı Bilgi
Prof. Dr. Hakan Savlı hakansavli@kocaeli.edu.tr Ayrıntılı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Sünnetçi Akkoyunlu deniz.sunnetci@kocaeli.edu.tr Ayrıntılı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Seda Eren Keskin seda.eren@kocaeli.edu.tr Ayrıntılı Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Esen Ulak Gümüşlü

Projeler

1. Meme Kanseri tedavisinde nanopartikül tabanlı tedavi yöntemlerinin geliştirlmesi
2. Iyonizasyonlu radyasyona maruz kalmis losemilerin sitomorfolojik,immunokimyasal ve molekuler biyolojik ozellikleri (2007)
3. Microarray and proteomic analysis of prostate cancer samples (2007)
4. Meme kanseri olgularının genomik analizi. (2009)
5. Over Tümörlerinde Gen Ağı ve Standart Altyol Analizleri (2009)
6. Tekrarlayan gebelik kayıplarında trombofiliye yatkınlık saptanan hastalarda aspirin, folik asid, tinzaparin randomizasyonu ve tüm genom analizleri : Bir Mikroarray ve CGH-array Çalışması. (2009)
7. Papiller tiroid kanserinde genomik analizler. (2009)
8. Mikroarray teknolojisi ile endotel gen anlatımının analizi (2007)
9. Akut Koroner sendrom tanısı veya miyokardiyal iskemi şüphesi ile koroner anjiyografi tetkiki istenen, Anjiyografik olarak koroner arter hastalığı saptanan ve saptanmayan kişilerde tromboza yol açabilecek genetik faktörlerin araştırılması (2007)
10. Meme kanseri hucre hatlarinda curcumin etkisine bagli gen anlatiminin (Mikroarray) dizilim yontemi ile analizi (2008)
11. Kafa travmasina maruz kalmis sicanlarda beyin ve periferik kan orneklerinde zamana karsi gen anlatiminin mikroarray yontemiyle analizi (2008)
12. Gastrointestinal sistem hastalıklarında CYP2C19, FMF ve Trombotik mutasyon analizi (2007)
13. Hematopoetik Tümörler ve Yumuşak Doku Tümörlerinde Nf-KB Gen Anlatımına ait Anlatım Değişikliklerinin İncelenmesi (2012)
14. BAC tabanlı array, CGH teknolojisinin ve kromozom analizinin prenatal tanıda kullanım etkinliğinin araştırılması (2012)
15. Tianeptin ve Olanzapin öngörülemeyen kronik hafif stres uygulanan farelerde öğrenme ve bellek üzerine etkileri (2012)
16. Renal parankimal tümörlere genomik yaklaşımlar  (2012)
17. Antidepresan Agomalatinin kronik stresin neden olduğu bellek bozukluğu üzerine etkilerinin araştırılması (2011)
18. Kocaeli’nin Dilovası ve kandıra ilçelerinde yaşayan gebelerden doğan bebeklerde ağır metal maruziyeti ile büyüme ve gelişme durumu (2012)
19. Atipik antipsikotik ilaç ve antidepresan ilaçların öngörülemeyen kronik stres uygulanan veya hipokampal hasar oluşturulan farelerde depresyon ve bilişsel işlevler üzerine etkileri ve bu etkide rol oynayan nöromediatör ve moleküler faktörler (2012)

Uluslararası iş birlikleri

1. Chiang Mai Üniversitesi, Tayland
2. Khon Kaen Üniversitesi, Tayland
3. Semmelveis Üniversitesi, Budapeşte
4. Kavetsky Enstitüsü, Ukrayna
5. Oxford Gene Technologies, Oxford
6. BlueGnome Ltd. Şti., Cambridge
 

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors