Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı olarak yüksek lisans ve doktora programlarımız ile

  • Tıp tarihinin kazandırdığı öngörüyle tıbbi uygulamalar sırasında yüksek etik değerlerin korunmasına,
  • Sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılmasıyla etik tutum ve davranışların yerleşmesine,
  • Kaliteli sağlık hizmeti sunumunun etikle ilişkilendirilmesine,
  • Hasta haklarının uygulamaya aktarılmasına,
  • İnsanın saygınlığını, haklarını, gönüllülüğünü zedelemeyen bilimsel araştırmalar yapılmasına katkı sağlayacak uzmanlar yetiştirmekteyiz.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız: Tıp Tarihi ve Etik Yüksek Lisans Programı ve Tıp Tarihi ve Etik Doktora Programı

Adı Soyadı E-posta Dahili Akademik CV
Prof. Dr. Nermin Ersoy nersoy@kocaeli.edu.tr 0262 303 81 21 Ayrıntılı Bilgi
Doç. Dr. Mine Şehiraltı msehir@kocaeli.edu.tr 0262 303 81 19 Ayrıntılı Bilgi
Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Akpınar aslihan.akpinar@kocaeli.edu.tr 0262 303 70 55 Ayrıntılı Bilgi
Yrd. Doç. Dr. Rahime Aydın Er raay@kocaeli.edu.tr 0262 303 78 11 Ayrıntılı Bilgi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 1995 yılında kurulmuş olup öncelikle Tıp Fakültesi için Tıp Tarihi ve Etik Tıpta Mezuniyet Öncesi Etik Eğitim Programı hazırlanmıştır. Aynı yıl kurulan Araştırma Etik Kurulu üyelerinin eğitimi anabilim dalımızın hazırladığı ilk mezuniyet sonrası eğitim kursudur. Bu Araştırma Etik Kurulu süreç içinde Deney Hayvanları, Klinik Araştırmalar, Akademik Etik ve Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar olarak ayrılana kadar ilgili konularda da değerlendirme yapan bir kurul olmuştur.

Kısa süre içinde mezuniyet sonrası eğitim programları da hazırlanmış ve tıpta uzmanlık eğitimine 1999 yılında başlayan öğrencimiz 2002 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle Tıp Tarihi ve Etik alanında tıpta uzmanlık eğitimi kaldırılmıştır.

Daha önce hazırlıklarına başlanmış olan “Tıp Tarihi ve Etik Yüksek Lisans Programı” ilk öğrencilerini 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında kabul etmiş, programdan bugüne kadar 3 “Tıp Tarihi ve Etik” bilim uzmanı mezun olmuştur.

İlk öğrencilerini 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında kabul eden “Tıp Tarihi ve Etik Doktora Programı”ndan da bugüne kadar 4 “Tıp Tarihi ve Etik” doktoru mezun olmuştur. Açılışından itibaren Eğitimde yeniden yapılan süreci bağlamında sürekli güncellenen lisansüstü programımızda, son kapsamlı güncelleme yapılmış olup 2018-2019 Eğitim yılından itibaren geçerli olması beklenmektedir.

2017-2018 Eğitim Öğretim yılında 1’i ders aşamasında 3’ü tez aşamasında 4 yüksek lisans öğrencisi, 2’si ders aşamasında 1’i tez aşamasında 3 doktora öğrencisi bulunmaktadır.

Misyonumuz;
İnsanın değerini, haklarını, onurunu koruyan hekimlik uygulamalarının tıbbın tarihsel amacına uygun olarak yaygınlaşmasına, İnsanın saygınlığını, haklarını, gönüllülüğünü zedelemeyen bilimsel araştırmalar yapılmasına, Klinisyenlerin Hastane Etik Kurulu ve Araştırma Etik Kurullarının olası hatalı uygulamaları önlediğine inanmasına, Halkın tıbba / hekimliğe olan güveninin sarsılmasının önlenmesine, Akademik etiğe uygun eğitim-öğretim sunulmasına, Tıbbi uygulamalar sırasında yüksek etik değerlerin korunmasına, Sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılmasıyla etik tutum ve davranışların yerleşmesine, Kaliteli sağlık hizmeti sunumunun etikle ilişkilendirilmesine, Tıbbın bilimsel yönüyle insani yönünün ilişkisinin kurulmasına katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz;
Sağlık bakım etiğine ilişkin her konuda hizmet sunabilecek bir danışma merkezi olmak, insana ilişkin tüm alanlarda lisans ve lisansüstü etik eğitimi verebilecek bir eğitim merkezi (etik enstitüsü) kurmaktır.

Mevcut Araştırma Olanakları

Temel tıp bilimleri arasında yer aldığından bir kliniğe, sosyal bir alan olarak laboratuvara ihtiyaç duyulmayan anabilim dalımızın toplantı odasında bulunan anabilim dalı kütüphanesi alanımızdaki ulusal kaynakların bir kısmına, üniversitemiz kütüphanesi de ulusal ve uluslar arası kaynaklara ulaşmamızı sağlamaktadır.

Çok disiplinli bir alan olarak biyotıp etiği bağlamında tüm sağlık mesleklerine yönelen anabilim dalımızda gerek lisans gerek lisansüstü eğitimlerinde de yer aldığımız hemşirelik, ebelik, diş hekimliği gibi diğer sağlık mesleklerinin eğitimi ve uygulamaları konusunda ortak çalışmalar yürütülmüş ve yürütmeye devam etmektedir.

Ayrıca anabilim dalı öğretim üyelerinin üniversitemizin hayvan deneyleri, klinik araştırmalar, girişimsel olmayan klinik araştırmalar gibi araştırma etik kurullarında üye olarak bulunmaları, araştırma etiği alanında araştırma yapma olanağını artırmaktadır.

Anabilim dalımız öğretim üyelerinin ülkemizdeki ilkler arasında yer alan hastane etik kurulu ve etik konsültasyon hizmetleri ile akademik etik kurulunun oluşumunda yer almaları yanında üye ve konsültan olarak hizmet vermeleri de gerek akademik etik alanında gerek klinik etik ve etik konsültasyon alanında araştırma olanaklarını artırmaktadır.

Araştırma Konuları ve Projeler

Türkiye’de refakatçilik kurumu
Sağlık mesleklerinde etik eğitimi
Sağlık mesleklerinde etik duyarlılık
Türk psikiyatri tarihi
Geçmişten günümüze Türkiye’de salgın hastalıklarla mücadele
Yaşamın sonuna ilişkin etik konular
Geçmişten günümüze Türkiye’de salgın hastalıklarla mücadele
Yaşamın sonuna ilişkin etik konular
Biyoetikte savunmasızlık kavramı
LGBT konuları

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors