Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Anabilim Dalı

Anabilim dalımız Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olup, Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Doktora Programı'nı kapsamaktadır. Psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sosyal hizmet uzmanlığı, psikiyatri hemşireliği, tıp doktorluğu gibi farklı alanlardan öğrenciler barındıran programımız afet ve ruh sağlığı bağlamında kuramsal eğitim, etik, değerlendirme ve müdahale becerileri, yine afet ruh sağlığı bağlamında toplum, cinsiyet, kültürel değişkenler gibi konular üzerinde yoğunlaşarak, doktora düzeyinde araştırmacı ve uygulamacı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Adı Soyadı E-posta Dahili Akademik CV
Doç. Dr. Şahika Gülen Şişmanlar ssismanlar@kocaeli.edu.tr 0262 303 87 00 Ayrıntılı Bilgi
Prof. Dr. Ayşen Coşkun acoskun@kocaeli.edu.tr Ayrıntılı Bilgi
Doç. Dr. Serkan Yılmaz serkanyilmaz@kocaeli.edu.tr 0262 303 85 48 Ayrıntılı Bilgi
Doç. Dr. Cem Cerit

Anabilim dalımız 2015 yılında kurulmuş olup doktora programına ilk öğrencilerini aynı yılın güz döneminde almıştır. Yaklaşık üç yıldan beri faaliyette olan anabilim dalımızın yedi öğrencisi bulunmaktadır.

Misyon-Vizyon;
Türkiye, değişik yoğunlukta travma ve afet yaşantılarının olageldiği bir ülkedir. Türkiye sadece doğal afet kuşağında yer almamaktadır. Ülkemiz, kadına yönelik şiddet de dahil her türlü şiddet türünün sıklıkla yaşandığı, silahlı çatışma ve savaşların, kitlesel göçlerin yoğun olarak gerçekleştiği bir coğrafyada bulunmaktadır. Bu doğrultuda anabilim dalımızın vizyon ve misyonu farklı uzmanlık alanlarından gelen öğrencilerin yetkin, yeterli ve donanımlı bir şekilde doktora programını tamamlamalarını sağlayarak, travma alanında yetişmiş insan gücü ve sayısını artırmak, böylece programı kalıcı ve sürdürülebilir kılabilmek, ülke içinde benzer programların açılması konusunda bir model olabilmek, özellikle bölge ülkeleri başta olmak üzere yurt dışındaki öğrenci adayları için bir çekim merkezi yaratabilmek ve uluslararası ölçekte bilgi ve politika üretilmesine katkıda bulunmaktır.

Mevcut Araştırma Olanakları
Anabilim dalımız akademik çalışmalarını enstitümüz bünyesinde bulunan Travma ve Afet Çalışmaları Birimi ile işbirliği içerisinde yürütmektedir.

Araştırma Konuları ve Projeler
Anabilim dalımızda afet ruh sağlığı, savaş ve mültecilik ruh sağlığı, aile içi şiddet, cinsel istismar ve psikoterapi alanlarında araştırmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimiz Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu gibi kurumların travma ve afet ruh sağlığı alanlarındaki projelerinde farklı görevler almaktadırlar.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors