Yönetmelik ve Yönergeler

Yönetmelik ve Kararnameler

25 Eylül 2018 Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

16 Ekim 2016 Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

Kılavuz ve Yönergeler

KOÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Danışmanlık Yönergesi

Dergi Yazım Kuralları

Dergi Yayın Koşulları

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors